О пројекту

Пројекат YOUTH RIDERS ("Млади јахачи") је иницијатива, кофинансирана од стране Европске уније кроз ИНТЕРРЕГ-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија и има за циљ изградњу капацитета и сарадњу у области младих и омладинске политике, који треба да допринесу интеграцији и друштвено-економском развоју бугарско-српског пограничног региона. То ће се спровести кроз: консолидацију омладинских лидера и мотивисаних професионалаца "омладинског сектора" обеју страна, кроз изградњу одрживе прекограничне мреже на бази модела "Практична заједница"; стварањем повољног амбијента за сарадњу и развој омладинског сектора кроз размену најбољих пракси и иновација у раду са младима; промоцијом структурног дијалога међу младима у пограничном региону. Пројекат спроводе Слободан омладински центар - Видин (носилац пројекта) у партнерству са Друштвом за развој деце и младих - Отворени клуб из Ниша и Удружењем за локални развој Каменица из Ниша, Србија. Више о иницијативи прочитајте у одељку "Пројекат".