Втори форум за обмяна на опит

06-07.03.2018 Вторият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Крайова, Румъния. Темата на форума бе "Социални услуги за деца с увреждания".