За проекта

Основна цел:
Чрез трансгранично консолидиране на ресурси, изграждане на капацитет и публично-частно партньорство да се постигане по-висока ефективност на социалните услуги за хората от българо-румънската гранична зона, изложени на риск от бедност или социално изключване.

Покана за курс

01.03.2022 Изпращаме ви информация за предстоящо обучение на тема „Психологическа помощ на деца при развод на родителите" , 26 март 2022 г. /събота / от 10.00 до 15.30 часа 
Екип на Консултативен център "ПЛИСКА"  
За информация и записвания: Тел. 02/97 97 040, 0888 67 81 30, 0887 98 33 94, fsc04@abv.bg, www.centarpliska.com 

Програми за жизнени умения

14.02.2022 Фондация „Асоциация Анимус” предлага цялостен подход в противопоставянето на насилието и тормоза между деца. Част от него са програмите за жизнени умения, предназначени за учители и родители, но които могат да бъдат ползвани и в социалната работа. Повече за тях и предлаганите обучения от фондацията можете да научите на сайта bezstrah.org.

Румъния: Пуснат е 119, единственият национален телефонен номер за случаи на насилие над деца.

05.01.2022 От 5 януари 2022 г. на обаждания, които сигнализират за различни ситуации, засягащи децата, ще могат да се отговарят 24 часа в денонощието консултанти, специализирани в социалното подпомагане и закрилата на детето. При обявени от тел. 119 ситуации, но за които е необходима незабавна намеса на полиция или медицински екипи, операторите на отделите „Социално подпомагане“ и „Закрила на детето“ ще алармират Спешна помощ 112. Също така, според тази програма, когато има случаи на изчезнали деца, полицията може да използва предупредителната система RO-ALERT.

Страници

  • Site Counter:220,893
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:140