Осми форум за обмяна на опит

10-11.05.2018 Осмият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Александрия, Румъния. Темата на форума бе "Процедури по осиновяване".