Пети форум за обмяна на опит

28-29.03.2018 Петият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Дробета Турну Северин, Румъния. Темата на форума бе "Доброволчеството в социалните услуги".