Център за подпомагане и грижа за хора с алцхаймер или деменция – Чиресу

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Чиресу ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
0
Телефон: +40252/ 388744 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Предоставяне на закрила, подслон, настаняване, грижи, възстановяване и социална реинтеграция за хора, диагностицирани с Алцхаймер или деменция според специфичните им нужди.
Целева/и група/и :

пациенти, диагностицирани с Алцхаймер или деменция

Капацитет:
Кратко описание:
  • Осигуряване на настаняване, храна, спално бельо, подходящи хигиенни условия;
  • Медицинска регистрация, витаминизация, имунизация, поддържане на здравето;
  • Създаване на сигурен климат, изготвяне на план за намеса, социална и семейна реинтеграция;
  • Поддържане на връзки с местните общности, роднини и приятели.
Местоположение: