Кризисен център - Силистра

доставчик:
Женско сдружение ”Екатерина Каравелова”
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
п.к. 283
Телефон: 086/ 820 487 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ceta@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Основната цел на Кризисния център е да осигури защитена среда на деца и лица, пострадали от домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация като предоставя комплекс от услуги за справяне с възникналите кризисни ситуации и преодоляване на последиците от насилието, трафика или експлоатацията.
Целева/и група/и :

жени и деца, жертви на домашно насилие и трафик

Капацитет:
10
Кратко описание:

Социалната услуга е разкрита през 2001 г. от Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” по проект „Повярвай в себе си”, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” за изграждане на консултативен център за жени, преживели домашно насилие. От началото на 2006 г. дейността се финансира като делегирана държавна дейност, а Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” печели конкурс на Община Силистра за предоставяне на услугата като външен доставчик.

Местоположение:
  • Site Counter:159,932
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:166