Заключителен форум

22-23.10.2020 В Алексинац, Сърбия се сътоя заключителната конференция по проект "Регион на младежкото участие". В работата му взеха участие всички партньорсски училища от двете страни, като българските присъстваха онлайн поради мерките срещу разпространение на корона вируса. В дневния ред на събитието влизаше отчитане и оценка на направеното по проекта, както и планиране на бъдещето. На форума бе официално учредена трансграничната мрежа от училища и парламенти, работеща за развитие на ученическото самоуправление, чрез приемане и подписване на Меморандум. 

 

  • Total Visitors: 231284