Obuka mladih lidera i omladinskih radnika

09.-13.12.2019. U Belogradčiku u Bugarskoj je održana planirana petodnevna obuka mladih lidera iz učeničkih parlamenata i omladinskih radnika (odraslih koji koordiniraju rad parlamenata) iz 12 bugarskih i srpskih škola koje učestvuju u projektu. Trening je imao za cilj da pripremi učesnike za rad u ovim strukturama omladinske samouprave, kao i da testira razvijeni priručnik. Učestvovalo je 48 predstavnika ciljnih grupa i mešoviti tim sastavljen od trenera iz Bugarske i Srbije.

  • Total Visitors: 230921