за проекта и някои идеи

1 post / 0 new
fyc
за проекта и някои идеи

Да забраним ученическите парламенти!

Цел на мрежовия проект: Да се повиши осведомеността и подобри имиджа на ученическия парламент в училищната общност и извън нея.

Примерни дейности:

  • Анкетиране (или интервюиране) на ученици и учители относно ролята и функциите на ученическия парламент, начално. Могат да се използват идеи от Наръчника („истини и заблуди за ученическия парламент“ и др.);
  • Провеждане на публичен дебат „Да забраним ученическите парламенти!“, може да е сериозен или шоу-дебат, т.е. хумористичен (например отрицаващите да са консервативни учители и незаинтересовани ученици, които искат да забранят парламента);
  • Правене на весели постери за функциите на ученическия парламент и поставянето им в училище и/или в Интернет;
  • Ден на отворените врати – открито/и заседание/я на ученическия парламент по важна/и за учениците и училището теми, може да се предава на живо и в Интернет (но с подходяща реклама);
  • Създаване на постоянно табло с обяви, свързано с парламента на място, където всички могат да се информират за заседания (дневен ред, решения), инициативи);
  • Провеждане на конкурс за кратки видео клипове за всяка важна функция на парламента и поставянето им мрежата;
  • Създаване на ФБ група, канал в YouTube и пр. на ученическия парламент, в който определен PR член на парламента да информира периодично за дейността;
  • Втора анкета за измерване на резултата;
  • Честване на Деня на ученическото самоуправление – 9 май;

Моля, споделяйте идеи и коментари, за да обогатим проекта!

  • Total Visitors: 219498