20 ноември, Световен ден на детето

01.11.2021 На 20 ноември, за да отбележим приемането на Конвенцията за правата на детето, отбелязваме Световния ден на детето.
На 14 декември 1954 г. Общото събрание на ООН призова страните по света (Резолюция 836, IX) да организират, започвайки от 1956 г., ежегодно събитие - Всеобщ ден на детето, ден, посветен на децата по света, ден, през който децките правата се насърчават и отбелязват. Пет години по-късно, на 20 ноември 1959 г., Общото събрание на ООН приема Декларацията за правата на детето, която определя правата на детето на закрила, образование, здравеопазване, подслон и пълноценно хранене. На същата дата, през 1989 г., Общото събрание на ООН прие Конвенцията за правата на детето.

  • Site Counter:222,788
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:28