Новини

Покана за обменни визити

26.10.2018 Свободен младежки център обявява покана за обменни посещения между български и румънски социални структури (като доставчици на социални услуги, административни органи в сферата на социалните услуги), работещи в допустимите гранични региони. В периода от ноември 2018 г. до февруари 2019 г. ще бъдат подкрепени 6 обменни визити - три в България и три в Румъния. Всяка двойка кандидатства изпраща само един формуляр за кандидатстване, чрез изпращащата организация до съответния партньор по проекта.

Шеста квалификационна сесия

22-23.10.2018 Шестата квалификационна сесия по проекта се състоя в Слатина, Румъния, с участието на 20 професионалисти от социалната сфера на България и Румъния. Темата този път беше "Групи за социална интервенция на местно ниво".

Пета съвместна квалификационна сесия

27-28.09.2018 Петата съвместна квалификационна сесия се проведе в Констанца с участието на български и румънски специалисти в сферата на социалните услуги. Темата на курса беше "Съвременни методи на работа / консултиране на жертви на домашно насилие и агресори "

Четвърта съвместна квалификационна сесия

17-18.09.2018 В Монтана се състоя четвъртата съвместна квалификационна сесия с участието на български и румънски специалисти от сферата на социалните услуги. Темата на курса бе "Работа със семейства в риск".

Трета съвместна квалификационна сесия

03-04.09.2018 В Констанца, Румъния се състоя третата от предвидените 10 съвместни квалификационни сесии за специалисти от сферата на социалните услуги от българо-румънския граничен район. Този път темата бе "Арт терапия за деца с увреждания". 

Втора съвместна квалификационна сесия

27-28.08.2018 В Русе се проведе втората съвместна квалификационна сесия за специалисти от социалните услуги от България и Румъния по проект "Регионална мрежа за социална кохезия". Темата на тренинга бе "Превенция на изоставянето - Активна семейна подкрепа". 

Първа съвместна квалификационна сесия

25-26.06.2018 С обучение на тема "Резилианс подход в работата с деца и семейства" в хотел "Хемус", Враца започна цикълът от 10 съвместни обучения за специалисти от социалните услуги от България и Румъния по проект "Регионална мрежа за социална кохезия". 

Десети форум за обмяна на опит

07-08.06.2018 Последният, десети форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се проведе в Констанца, Румъния. Темата на форума бе "Резидентни услуги за деца и подготовката за самостоятелен живот".

Страници