Новини

Пета обменна визита

13-15.03.2019 В Констанца се проведе петата обменна визита на социални институции / организации от България и Румъния. Домакин на събитието беше Главната дирекция за социално подпомагане и закрила на детето - Констанца, а темата - „Социални услуги за деца и младежи и закрилата на детето“.

Четвърта обменна визита

6-8.03.2019 Четвъртото обменно посещение на социални институции / организации от България и Румъния се проведе в Крайова. Домакин на събитието бе Архиепископията на Крайова, гостите от Комплекса за социални услуги - Монтана, а темата - „Обмяна на опит в предоставянето на социални услуги”.

Трета обменна визита

15-17.01.2019 Третото обменно посещение на социални институции / организации от България и Румъния се проведе във Велико Търново. Домакин на събитието беше Община Велико Търново, гостите - от Главна дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“ - Телеорман, а темата - „Подкрепящи мерки за младежи, които напускат резидентни услуги“.

Втора обменна визита

12-14.12.2018 В Крайова се проведe и вторoто обменно посещение на социални институции / организации от България и Румъния. Домакин на събитието бе Главна дирекция за социално подпомагане и закрила на детето - Долж, гостите бяха от Фондация „Подкрепа за реализация” - Видин, а темата - „Развитие на партньорството за хората с увреждания”.

Десета квалификационна сесия

10-11.12.2018  Последната квалификационна сесия бе проведена също в Крайова, Румъния с участието на 20 специалисти от сферата на социалните услуги от България и Румъния. Темата на курса бе "Подкрепящи мерки за деца жертва на злоупотреба".

Първа обменна визита

03-05.12.2018 Във Видин се осъществи първото от планираните шест обменни посещения на социални институции/организации от България и Румъния. Домакин на събитието бе Центърът за работа с деца на улицата, гости - Спешен център за деца на улицата (Дробета Турну Северин), а темата - "Методи за работа с деца на улицата - неформална математика". 

Девета квалификационна сесия

19-20.11.2018  Деветият съвместен обучителен семинар се проведе в Крайова, Румъния с участието на 20 български и румънски специалисти в сферата на социалните услуги. Темата на курса беше "Превенция на зависимостта от социалните услуги"

Осма квалификационна сесия

05-06.11.2018 Осмият съвместен обучителен семинар се проведе в Белоградчик с участието на 20 български и румънски специалисти в сферата на социалните услуги. Темата на курса беше "Арт терапия в работата с деца със СОП и техните семейства"

Седма квалификационна сесия

29-30.10.2018 Седмата обучителна сесия по проекта се състоя в Русе с участието на 22 професионалисти от социалната сфера на България и Румъния. Темата на сесията беше "Персонално центрирано планиране в работата с хора с увреждания".

Покана за обменни визити

26.10.2018 Свободен младежки център обявява покана за обменни посещения между български и румънски социални структури (като доставчици на социални услуги, административни органи в сферата на социалните услуги), работещи в допустимите гранични региони. В периода от ноември 2018 г. до февруари 2019 г. ще бъдат подкрепени 6 обменни визити - три в България и три в Румъния. Всяка двойка кандидатства изпраща само един формуляр за кандидатстване, чрез изпращащата организация до съответния партньор по проекта.

Страници

  • Site Counter:222,782
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:22