Новини

Покана за обучители

Сдружение Свободен младежки център (www.fyc-vidin.org) – Видин е водеща организация в изпълнението на проект 16.5.2.001 „Регионална мрежа за социална кохезия“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България. Във връзка с изпълнението на проекта, планираме да проведем 5 двудневни семинара с по 20 участници от двете страни по теми от взаимен интерес, свързани със социалните услуги. Семинарите ще се проведат в различни селища от целевия район от българска страна, който включва административните области граничещи с Република Румъния – от Видин до Добрич, като най-вероятни са тези, намиращи се в радиус до 150 км от двата моста. Ще се ползва преводач от/на румънски език.

Седми форум за обмяна на опит

19-20.04.2018 Седмият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя във Велико Търново. темата на форума бе "Социални услуги за деца - дневна грижа".

Шести форум за обмяна на опит

12-13.04.2018 Шестият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Крайова, Румъния. Темата на форума бе "Социални услуги за стари хора".

Пети форум за обмяна на опит

28-29.03.2018 Петият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Дробета Турну Северин, Румъния. Темата на форума бе "Доброволчеството в социалните услуги".

Трети форум за обмяна на опит

15-16.03.2018 Третият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя във Враца. Темата на форума бе "Деинституционализация на услугите за възрастни".

Втори форум за обмяна на опит

06-07.03.2018 Вторият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Крайова, Румъния. Темата на форума бе "Социални услуги за деца с увреждания".

Първи форум за обмяна на опит

19-20.02.2018 Първата съвместна среща за обмяна на опит между специалистите от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Белоградчик. Tемата на срещата бе "Социални услуги за деца с девиантно поведение и/или конфликт със закона".

Обща покана за обмяна на опит

Свободен младежки център кани представитители на заинтересованите институции - РДСП, ДСП, Общини и доставчици на социални услуги, да вземат участие в 10-те двудневни форума за обмяна на опит с румънските им колеги, както следва:

Експертна среща в Русе

30 - 31.10.2017. В Русе се проведе двудневна среща на експерти от България и Румъния по проект Регионална мрежа за социална кохезия. Целите на срещата включваха запознаване с резултите от проведеното проучване на системите за социални услуги в двете страни, както и определяне на тематиката и процедурите за участие в дейностите за изграждане на капацитет по проекта.

Страници

  • Site Counter:222,723
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:227