New net project - Famous people and events

2 posts / 0 new
Last post
fyc
New net project - Famous people and events

We are opening a new network project - Famous people and events, especially suitable for distant work. Come!

Отваряме нов мрежови проект - Бележити хора и събития, особено подходящ за дистанционна работа, придружете се!

Отварамо нови мрежни пројекат - Знаменити људи и догађаји, посебно погодан за даљински рад. Придружите се!

joan-exarchbg
joan-exarchbg's picture
Бележити хора и събития.
Въпреки създалата се обстановка и онлайн онучението, което тече в момента, ние с учениците от ПЕГ "Йоан Екзарх" започнахме да работим по проекта, като задачата им е да се групират по класове и всеки випуск да направи по една презентация заа бележити хора/ събития или сгради/паметници.
Log in or register to post comments
  • Total Visitors: 219554