Сприятеляваме се заедно в Прокуплье

https://www.youtube.com/watch?v=4W2L76_SRec
01.04.2022. Видеозапис на акция, осъществена от страна на доброволци на селскостопанското училище „Радош Йованович Сеца“ в Прокупле, като част от проекта „Актив 4“. Проектът "Актив 4" е финансиран от Клуб за екипиране на младежта 018 (КОМ 018) в сътрудничество с 8 гимназии от Ниш - Първа нишка гимназия "Стеван Сремац", СОУ "Бора Станкович", Училище по хотелиерство и туризъм Ниш, Художествена гимназия, Медицинско училище "Д-р Миодраг Лазич", Правно-търгивска гимназия и Търговско училище, Ромско дружество "Прокупие" и 2 средни училища от Прокупле - Земеделско училище "Радош Йованович Сеча" и Техникум "15. май". Целта е младите хора да бъдат инициатори и да предлагат и осъществяват действия, които ще имат най-голямо въздействие върху младежта на Ниш и Прокупле, т.е.дейности  от и за младите хора, и специално за необходимостите на млади хора по време на пандемията. Проектът е финансиран е от Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия.

  • Total Visitors: 233784