"Комуникација и ситуација" (Гимназија "Бора Станковић" Бор)

Комуникација са другим особама представља један од извора великог задовољства и среће, али понекад може да фрустрира, изазове непријатне емоције и реакције, доведе до кварења односа, или пак до појаве зависности. Специфичне ситуације доводе и до специфичне комуникације. Она може бити агресивна, пасивна и асертивна.  У самој школи, али и кроз Ученички парламент јако је важно неговати ненасилну, асертивну комуникацију, која би ублажила, или чак и спречила ескалацију сукоба који из вербалних могу прерасти и у физичке.

Ученички парламент има у томе једну од кључних улога, јер окупља ученике различитих  узраста односно разреда, где треба да постоји интеракција, сарадња, разумевање и рад на истим или сличним интересовањима и циљевима. Ученици наше школе и представници нашег парламента су кроз онлајн анкету дали своја мишљења и решења за поједине специфичне ситуације, оценили моћ комуникације, како реалне, тако виртуелне и послали поруке у духу асертвне, позитивне комуникације на којој стално морамо радити- у школи, у парламенту и у животу...

У  наставку следи линк који води до анкете са питањима и неки од одговора наших ученика.

https://docs.google.com/forms/d/1qbghC1ta2qwg5zv9NEVT_i1naFiKf5tHXYRKSgUrpbU/edit

  • Total Visitors: 230841