Георги Димитров и Мемориал на миньорския труд в Перник (ПГИ - гр. Перник)

Ученици от ПГИ - гр. Перник изготвиха презентация, чрез която да представят личността на Георги Димитров и Мемориала на миньорския труд, който е една от най-популярните забележителност в града.

Георги Димитров Михайлов е български политик, ръководител на Българската комунистическа партия (БКП) и председател на Коминтерна. 

Димитров е роден през 1882 г. в радомирското село Ковачевци, обл. Перник, в семейство на бежанци от Пиринска Македония, но израства в София. Завършва само начално образование и започва работа в печатарската промишленост, но скоро се ориентира към синдикална и политическа дейност. През 1913 г. е избран за народен представител, а след Първата световна война е сред ръководителите на болшевизиращата се БКП.

През 1923 г. Георги Димитров ръководи Септемврийското въстание, след чийто провал работи като функционер на Коминтерна в Москва, Виена, Берлин. През 1933 г. е сред обвиняемите в показния Лайпцигски процес. С енергичните си речи по време на процеса той си създава международна известност, превръщайки се в една от най-популярните фигури в световното комунистическо движение.

Мемориалът на миньорския труд в Перник се намира на площад "Кракра". Изграждането му като мемориален комплекс започва през септември 1979 г. Завършен е и е открит на 18 юни 1982 г. по повод 100-годишнината от рождението на Георги Димитров. Зад проекта стои колектив в състав: скулптор - проф. Секул Крумов, архитекти: проф. Иван Татаров, доц. Тотю Тотев, Танко Серафимов, Иван Николов; инженери: Т. Малеев, Б. Димитров, Е. Георгиев, Е. Пеев, П. Бръчков, А. Дурчев и С. Стойчев.

Прикачен файлРазмер
Файл georgi_dimitrov.pptx1.49 MB

Коментари

Само ще обърна внимание, че Георги Димитров е твърде спорна личност в българската история. Но все пак е част от нея и нека да се знае.

I will only point out that Georgi Dimitrov is a very controversial figure in Bulgarian history. But it is still part of it and let it be known.
  • Total Visitors: 218037