Економско - трговинска школа Врање: Што си ми даље - то си ми ближе

Данас, када сви говоре о   пандемији,  ученички парламент наше школе,  припремио је један кратак текст на ту тему.

Пандемија

Пандемија потиче од грчке речи παντέμιος , који се тиче целог народа,  али у медицини означава општу болест, болест која погађа цео један народ или крај. Појам пандемије потребно је одредити и разграничити од сличних,  а њим повезаних појмова. За ову сврху користићемо законско односно нормативно одређење значајних појмова. Према члану 2. Закона о заштити становништва од заразних болести, заразна болест је болест изазвана специфичним узрочним агенсом која настаје као последица преноса агенса или његових токсичних продуката са заражене особе или другог резервоара на осетљивог домаћина, било директно са особе на особу или индиректно преко загађене хране, воде, предмета опште употребе, прелазног домаћина, вектора или неживе средине, те разменом течности која је контаминирана узрочником заразе. (Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016))

Пандемија представља велику епидемију неке заразне болести која се веома брзо шири на великим пространствима, и више држава или чак континената. (Јовић, Р., и Јовић, Н. (1999). Здравствена и социјална заштита у ванредним приликама и у рату. Београд: Факултет одбране и заштите).

Посматрајући у ширем контексту, први од важних фактора који су у игри је сам вирус и његов образац заразе. Пре свега, незнање и изненађење које се понавља су основне карактеристике ризика који настаје. Друго, светске мреже, међусобно испреплетене, воде у проблеме попут панике без преседана на глобалном нивоу резултирајући великом пропагандом.

Многе заразне болести које се појављују и мутирају појављујући се у другим облицима представљају претњу глобалној безбедности. Широм планете се појавило близу 29 непознатих зараза од 1973. године од којих се двадесет поново појавило у облику отпорнијем на неку супстанцу лека, или у смртоноснијем облику, попут ХИВ вируса, маларије и зоонотских болести10 – вирус Западног Нила и тако даље.

У целом свету је тренутно актуелна пандемија Корона вируса.

Оно што треба знати и што је веома важно, то  је:

КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ

Комуникација има изузетан значај у људском животу уопште, а нарочито у савременом постиформатичком друштву у коме се ствара и једна потпуно нова димензија људског постојања - виртуелна реалност. У данашњем социјално конструисаном свету посебну улогу има комуникација посредована средствима масовног комуницирања.

Комуникација ризика везаних за људско здравље и кризна комуникација надлежних здравствених институција у кризним ситуацијама су посебно значајне. Уколико је успешна и ефективна она може смањити негативне последице и значајно редуковати здравствене ризике. И обрнуто, уколико је неадекватна, може створити неповерење, панику и битно отежати напоре здравственог система да се заштити здравље нације. Нарочити значај комуникација има у спречавању и контроли ширења заразних болести.

У случају епидемије односно пандемије добра кризна комуникација може, зависно од потреба и околности, спречити неоправдану панику, или повећати будност и опрез становништва и подстаћи безбедна понашања која доприносе спречавању ширења пандемије (избегавање јавних окупљања, мере личне хигијене и затите и др. ).

Кризна комуникација као информација односи се на потребу за прикупљањем и слањем информација током кризе. Информације се прикупљају како би се испунила празнина коју криза изазива и како би се кризном тиму омогућило разумиевање онога што се догађа и олакшало одлучивање о акцијама које треба предузети. Доношење одлука током кризе претпоставља прикупљање информација како би одлуке биле исправне и ефективне.

За крај бисмо поручили:

Волиш своје родитеље, брата, сестру?- Удаљи се од њих.

Волиш своју жену?- Не додируј је.

Волиш своју баку и деку?- Не прилази им.

У овим данима љубав значи: бити далеко од оних које волиш.

Вирус корона се врло брзо шири – ШТО СИ МИ ДАЉЕ – ТО СИ МИ БЛИЖЕ.

  • Total Visitors: 204658